ของเล่นสำหรับเด็ก 2 ขวบ

คุณสมบัติของของเล่นเสริมพัฒนาการ

ของเล่นเด็กที่ดีจะต้องเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กก่อนหรือระหว่างวัยที่กำลังเรียนรู้ โดยเรื่องที่ควรคำนึงถึงมากที่สุดคือ การฝึกทักษะทางความคิดและสมอง พัฒนาทางด้านความคิดในด้านของการเรียนรู้ สมาธิ การเชื่อมโยงของระบบโครงข่ายของสมอง รวมทั้งการฝึกทักษะทางด้านภาษาให้แก่เด็ก ในข่วงวัยนี่เด็กจะมีความสามารถในการจดจำได้ดีที่สุดกว่าทุกช่วงวัย ด้วยความสามารถในการรับรู้ของเด็กในช่วงวัยนี้ ผู้ปกครองจึงควรทำความเข้าใจลูกและส่งเสริมทักษะของเด็กในทิศทางที่ควรจะเป็นตามวัยและอายุของลูก ให้เหมาะสมมากที่สุด การจัดหาของเล่นเสริมพัฒนาการก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีส่วนช่วยในพัฒนาการของเด็ก 

ประเภทของของเล่นเสริมพัฒนาการ 

เราสามารถจัดแบ่งประเภทคุณสมบัติของของเล่นเสริมพัฒนาการออกได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน ได้แก่ 

  1. ของเล่นที่มีการฝึกทักษะทางด้านกล้ามเนื้อ 

ควรจะเป็นของเล่นที่มีการบริหารกล้ามเนื้อนิ้ว กล้ามเนื้อมือ กล้ามเนื้อแขน มีการออกแรงเล็กน้อย ฝึกการขยำ การตี การดึงให้บริเวณกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กมีการเจริญเติบโตที่ดีและแข็งแรง 

  1. ของเล่นที่มีการฝึกทักษะทางปัญญา 

จะต้องเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการที่มีการแก้ปัญหาเชาว์ การฝึกความคิดฝึกความจำต่าง ๆ ซึ่งเป็นของเล่นที่เล่นได้ง่ายเข้าใจง่ายและเป็นการเพิ่มพูนมิติทางความคิดให้แก่เด็ก 

  1. ของเล่นที่มีการฝึกความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์ 

เน้นไปที่วัสดุอุปกรณ์ของของเล่นที่สามารถแปรเปลี่ยนไปตามความคิดได้กำหนดได้ตามความคิดของเด็ก เช่น ของเล่นชนิดตัวต่อหรือที่เรียกกันว่า Lego เด็ก ๆ สามารถต่อให้เป็นรูปร่างรูปทรงใดก็ได้ อาจจะทำเป็นหุ่นยนต์ ปราสาท ตัวคนหรืออะไรก็ได้ที่เด็ก ๆ จินตนาการออกในขณะนั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้ทำให้เด็กสร้างสรรค์และภูมิใจกับฝีมือการต่อของตนเองทำให้ผู้ปกครองสามารถเห็นพัฒนาการทางความคิดของเด็กได้อย่างชัดเจน 

  1. ของเล่นที่กระตุ้นความจำ 

การจดจำสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้เป็นอย่างดีจะเป็นการใช้สมองของเด็กที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ซึ่งในวัยเด็กนั้นจะเป็นวัยที่การเจริญเติบโตทางความจำค่อนข้างเติบโตได้ดี หากส่งเสริมทักษะทางด้านนี้ให้แก่เด็กจะทำให้มีศักยภาพด้านนี้ไปจนโตรวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตการเรียนและการสั่งสอนซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียว 

  1. ของเล่นที่มีการกระตุ้นระบบการมองเห็น 

เป็นของเล่นมีสีสันสดใส ช่วยเพิ่มทักษาการมอง กระตุ้นระบบการทำงานของดวงตาให้มองเห็นชัดเจน เลนส์ที่ใช้ในการมองถูกดึงศักยภาพออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ทำให้เด็กได้ฝึกสังเกตและเรียนรู้เกี่ยวกับสีสันรอบตัว ทำให้เด็กมีจิตใจที่อ่อนโยนขึ้น และมีความเป็นศิลปะอยู่ในหัวใจ