สาย ไฟ โซ ล่า เซลล์

สายไฟโซล่าเซลล์ เลือกชนิดและขนาดอย่างไรให้ตรงกับ DC

สำหรับคนที่กำลังวางแผนจะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ สายไฟโซล่าเซลล์ คือ อุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้ โซล่าเซลล์ช่วยรับพลังงานแสงอาทิตย์ จากนั้นเปลี่ยนให้มาเป็นพลังงานไฟฟ้า เรียกได้ว่าเป็นพลังงานทดทนที่สะอาดเพราะไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันไม่ว่าจะภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร พื้นที่ห่างไกล ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง หรือแม้แต่โรงงานอุตสาหกรรม ก็นิยมติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ วันนี้เราจะมาพูดถึงสายไฟโซล่าเซลล์ การเลือกชนิดและขนาดอย่างไรให้เหมาะสมกับ DC

DC ไฟฟ้ากระแสตรง เมื่อแผงโซล่าเซลล์ รับพลังงานแสงอาทิตย์มาจะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นไฟฟ้ากระแสตรง แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้กันในอาคาร บ้านเรือน เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ จึงต้องมีอินเวอร์เตอร์ เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสตรง DC ให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ AC นั่นเอง

การเชื่อมต่อระบบโซล่าเซลล์ ต้องใช้สายไฟโซล่าเซลล์’เป็นสาย PV1-F โดยเป็นสายไฟสำหรับ DC ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อระบบโซล่าเซลล์โดยเฉพาะ จะใช้สายไฟปกติธรรมดาทั่วไม่ได้ สายไฟโซล่าเซลล์ หรือ PV1-F ทำจากทองแดงเคลือบดีบุก หุ้มฉนวน 2 ชั้น ทำให้มีคุณสมบัติทนความร้อนสูง สามารถทนความร้อนได้ที่อุณหภูมิ 80-90 องศาเซลเซียส การเลือกสายไฟโซล่าเซลล์ จะต้องเลือกให้เหมาะสม ทั้งชนิดและขนาดของสาย หากเลือกเหมาะสมจะส่งผลให้ระบบโซล่าเซลล์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกันข้าม หากเลือกไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดการสูญเสียในสายไฟ หรือเกิดความร้อนสูงจนสายไฟไหม้ได้

ยกตัวอย่าง ในกรณีที่นำสายไฟ AC มาใช้แทน DC สายไฟ AC ที่ไม่มีการเคลือบผิวด้วยดีบุก หากใช้ไปเรื่อยๆ มีโอกาสที่ความร้อนหรือความชื้นจะสะสมได้ ส่งผลให้กำลังการผลิตไฟ้น้อยลง เนื่องจากการไหลผ่านไม่สะดวก รวมถึงมีโอกาสที่สายไฟจะไหม้ได้ด้วย

สายไฟโซล่าเซลล์อย่าง PV1-F หรือ PV ภายในประกอบด้วยสายไฟเส้นเล็กๆ จำนวนมาก เหมาะที่จะใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง เพราะกระแสไฟสามารถไหลผ่านได้ดี การวิ่งที่ขอบสายไฟเส้นเล็กๆ ทำให้มีค่าการสูญเสียในสายไฟน้อยกว่า อีกทั้งสายไฟโซล่าเซลล์ ที่เคลือบด้วยดีบุกยังทนต่อการกัดกร่อนด้วย อย่างไรก็ตาม การเลือกสายไฟที่เหมาะสมระยะสายไฟ ต้องมีระยะเท่าที่จำเป็น ไม่สั่นเกินไปหรือไม่ยาวจนเกินไป

ทั้งหมดนี้ คือสาระน่ารู้เกี่ยวกับสายไฟโซล่าเซลล์ เป็นอย่างไรกันบ้าง หวังว่าทุกคนคงมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการเลือกสายไฟ ในระบบโซล่าเซลล์ ว่าต้องเลือกสายไฟแบบไหน ให้เหมาะสมกับกระแสไฟฟ้า DC การเลือกสายไฟโซล่าเซลล์ทั้งชนิดและขนาดที่เหมาะสม ช่วยให้ระบบโซล่าเซลล์มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังปลอดภัยต่อการใช้งานด้วย ช่วยลดอุบัติเหตุสายไฟไหม้ หรืออุบัติเหตุอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต