มู่เล่ย์สายพาน

รู้ไว้ไม่เสียหาย กับสาเหตุที่สายพานดัง มาจากสาเหตุใดได้บ้าง

มู่เล่ย์สายพาน เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมูเล่ย์กับสายพาน ที่จะต้องมาคู่กันเสมอ จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้ ที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดกับงานที่มีการใช้มูเล่ย์ ก็คือในเครื่องจักรแทบทุกชนิด หรือในเครื่องยนต์อย่างเช่น รถไถทางการเกษตร หรือแม้แต่รถยนต์เอง ก็ต้องใช้มู่เล่ย์เป็นส่วนที่เอาไว้ต่อส่งกำลังเสมอ ซึ่งการเลือกใช้งานก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับประเภทงานที่คุณใช้  และสิ่งที่ควรรู้ที่สำคัญในการใช้งานมู่เล่ย์ก็คือ การหมั่นสังเกตว่าทำงานได้ปรกติหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่นกรณีที่สายพานลำเลียงมีเสียงดังผิดปรกติเกิดขึ้น นั่นแสดงว่ามีสิ่งผิดปรกติเกิดขึ้นแล้ว เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากรณีเช่นนี้ เกิดจากสาเหตุอะไรได้บบ้าง เผื่อว่าคุณต้องเจอกับสถานการณ์เหล่านี้กับตัว จะได้รู้ทันและแก้ไขได้ทันเวลา  สาเหตุที่ทำให้มู่เล่ย์สายพาน เกิดเสียงดัง  1.สายพานชำรุด   …