สาย ไฟ โซ ล่า เซลล์

สายไฟโซล่าเซลล์ เลือกชนิดและขนาดอย่างไรให้ตรงกับ DC

สำหรับคนที่กำลังวางแผนจะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ สายไฟโซล่าเซลล์ คือ อุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้ โซล่าเซลล์ช่วยรับพลังงานแสงอาทิตย์ จากนั้นเปลี่ยนให้มาเป็นพลังงานไฟฟ้า เรียกได้ว่าเป็นพลังงานทดทนที่สะอาดเพราะไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันไม่ว่าจะภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร พื้นที่ห่างไกล ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง หรือแม้แต่โรงงานอุตสาหกรรม ก็นิยมติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ วันนี้เราจะมาพูดถึงสายไฟโซล่าเซลล์ การเลือกชนิดและขนาดอย่างไรให้เหมาะสมกับ DC DC ไฟฟ้ากระแสตรง เมื่อแผงโซล่าเซลล์ รับพลังงานแสงอาทิตย์มาจะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า …